Snoezelen w praktyce

Gdzie tworzy się Sale Doświadczania Świata:

 • żłobki specjalne
 • przedszkola integracyjne / specjalne
 • szkoły specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo
 • szkoły podstawowe i średnie z oddziałami specjalnymi
 • specjalistyczne kliniki psychiatrii i psychosomatyki, geriatrii, chorób sercowo-naczyniowych, neurologii, ortopedii, reumatologii, onkologii …
 • domy opieki społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • ośrodki wczesnego wspomagania
 • zakłady opieki leczniczej
 • domy seniora / spokojnej starości
 • centra i gabinety terapeutyczne (terapia zajęciowa, fizjoterapia, logopedia, psychologia)
 • ośrodki rehabilitacyjne
 • przychodnie zdrowia
 • hospicja

 

Snoezelen

… to możliwość stymulacji sensorycznej za pomocą specjalnych materiałów, zmysłów:

 • słuchu
 • wzroku
 • węchu
 • dotyku

Snoezelen

budzi wspomnienia, wyzwala emocje, wywołuje dobre samopoczucie i radość