Snoezelen dla osób z demencją

Zdjęcia z najbliższego otoczenia osób z demencją (rodziny, przyjaciół, sąsiadów, pupili), znane smaki oraz melodie przywołują wspomnienia i przywracają z powrotem do zaufanego otoczenia.

Wraz z wydłużeniem długości życia w ostatnim dziesięcioleciu pogarsza się stan zdrowia. Pod względem zdrowotnym i społeczno-politycznym wkłada się wiele wysiłku w minimalizację chorób związanych z podeszłym wiekiem  oraz poprawę jakości życia osób starszych.

Rozpoznanie demencji

Związane z wiekiem upośledzenia poznawcze i psychiczne nie są tak wyraźne w początkowej fazie. Dopiero z czasem osoby dotknięte chorobą oraz środowisko zauważają wyraźny spadek koncentracji, pogorszenie pamięci, trudności z przywołaniem informacji. Te objawy początkowej demencji stanowią spore obciążenie i początkowo są nierozpoznawane lub też mylone z innymi przypadłościami. Postępujące procesy degeneracyjne przejawiają się w deficytach pamięci nazw, słów i twarzy oraz orientacji – człowiek potrzebuje wsparcia i pomocy.

Snoezelen a demencja

Koncepcja Snoezelen okazała się być formą radzenia sobie z takimi stresującymi sytuacjami oraz metodą ich kompensowania. W specjalnie wyposażonych Salach Doświadczania Świata – także dla tej grupy odbiorców  – dobre samopoczucie wyzwalane jest poprzez efekty świetlne i dźwiękowe, specjalne bodźce dotykowe i aromaty. Uspokajający efekt bąbelków w kolorowej kolumnie wodnej, jak i gra światła na ścianach, pobudzają koncentrację oraz działają uspokajająco.

Efekty terapii

Jeśli sesje Snoezelen przeprowadzane są przez kompetentną osobę, posiadającą specjalne kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z ludźmi z demencją w różnych fazach, można oczekiwać naprawdę zadowalających efektów terapii.

Ponadto sprzęt, w tym muzyka oraz smaki, muszą być dobierane bardzo starannie.

Podczas terapii w Sali Doświadczania Świata starsi ludzie czują się bezpiecznie, odczuwają bliskość osób im towarzyszących, obawy i zmartwienia znikają lub też są minimalizowane. Satysfakcja i równowaga widoczne są już po kilku sesjach terapeutycznych. Jest to zwłaszcza widoczne w wyrazie twarzy oraz gestach.  Snoezelen to terapia nie tylko dla osób z problemem demencji, ale ich najbliższych. Wspiera ona takie umiejętności jak koncentracja oraz pamięć.

Poprzez 30 lat praktyki Snoezelen u osób starszych, w trakcie terapii obserwowano zmniejszony niepokój, obniżoną bezsenność oraz pozytywny stan psychiczny.

Przejrzyj katalog on-line Terapia 2018/2019:

Pełna oferta artykułów terapeutycznych dostępna
na www.wehrfritz.pl